תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר ActiveMind

מבוא

אתר ActiveMind (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט המופעל על ידי ActiveMind (להלן: "החברה"). האתר מציע מידע מקיף בעולמות הטכנולוגיה.

על ידי שימוש באתר, אתם מצהירים כי קניתם את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

השימוש באתר

האתר מאפשר למשתמשים לקרוא מידע, לצפות בתמונות ולצפות בסרטונים. השימוש באתר הוא לשימוש אישי בלבד. אין להשתמש באתר למטרות מסחריות או למטרות אחרות ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש באתר בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

התכנים באתר

החברה עושה כל שביכולתה כדי לספק מידע מדויק ומהימן באתר. עם זאת, החברה אינה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש במידע באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את התכנים באתר בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

הקניין הרוחני

כל התכנים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קוד מחשב, סימני מסחר ופטנטים, הם קניינה של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק, להפיץ, לשנות או לעשות כל שימוש אחר בתכנים באתר, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

האחריות

החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות, אך לא רק, נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי.

החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהתקפות מסוגים שונים, לרבות, אך לא רק, התקפות וירוסים, התקפות מניעת שירות (DDoS) והתקפות על חשבונות משתמשים.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.

שונות

תנאי השימוש יהיו כפופים לדין הישראלי. כל סכסוך בין המשתמש לחברה ייפתר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.

עדכונים

החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. השינויים ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

קבלו עדכונים ישירים

הירשמו לניוזלטר וקבלו חדשות ועדכונים חמים ישירות אליכם